Historie pacjentek

Wczesnego raka piersi HER2+ 

można wyleczyć!

My dałyśmy radę, zobacz nasze historie :)

Organizatorzy
Partner merytoryczny